دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دسته مناطق محروم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12701 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12702 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12703 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12705 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12706 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12707 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12708 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12709 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12710 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12711 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه هنر شیراز
12712 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر مرکز آموزش عالی لامرد
12713 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر مرکز آموزش عالی لامرد
12714 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12715 روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران)
12716 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12717 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم)
12718 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12719 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه شیراز
12720 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه شیراز
12860 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12861 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12862 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12721 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد
12722 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12723 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12724 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12725 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
12726 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد
12727 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه یزد
12728 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12729 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت با آزمون مرد 7 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
12730 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12731 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون هردو 11 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه شهید باهنر - کرمان
12732 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 7 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
12733 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه فردوسی مشهد
12866 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم
12867 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12734 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12735 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12736 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12737 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12738 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12739 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12740 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12741 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12742 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12743 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12744 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12745 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12746 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12747 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پلیمر با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه ارومیه
12748 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه
12749 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
12750 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12751 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب)
12752 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12753 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12754 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)
12755 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه صنعتی همدان
12756 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی – کرمانشاه
12757 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12758 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12759 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12760 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
12761 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
12762 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه فسا
12763 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه یاسوج
12764 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
12765 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد مرکز آموزش عالی فیروز آباد
12766 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه یاسوج
12767 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه صنعتی شیراز
12768 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12769 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه یاسوج
12770 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12876 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12878 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12771 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
12772 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)
12773 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12774 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12775 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه صنعتی اصفهان
12776 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
12777 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشینهای ریلی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12778 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
12779 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
12780 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهرکرد
12781 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
12782 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
12783 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز)
12881 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
12882 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه هنر اصفهان
12883 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
12884 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12784 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)
12785 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان مرکز آموزش عالی لامرد
12786 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12787 روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران)
12788 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12789 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12790 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12791 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه جهرم
12792 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه شیراز
12793 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه شیراز
12887 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس