کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13521 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13522 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13523 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13524 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13525 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13526 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20695 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20696 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20697 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20698 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20699 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10