دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در نوع دوره پردیس خودگردان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10331 پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10332 پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10468 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10469 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10470 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10471 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10472 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10761 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10762 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10763 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10764 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10765 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10766 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون هردو 15 تخصصی است درپردیس دانشکده مهندسی دریا واقع دربندرعباس دو سال اول این رشته در تهران و دو سال پایانی که شـامل دروس
10767 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10768 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10769 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10770 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10771 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10772 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10773 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10774 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10909 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10910 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10911 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10912 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10913 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10914 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30