دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان خراسان جنوبی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21517 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی با آزمون هردو 50
21518 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی با آزمون هردو 50
21519 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش با آزمون هردو 50
21520 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی با آزمون هردو 60
21521 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش با آزمون هردو 20
21522 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21523 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21524 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50