دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در نوع دوره نوبت دوم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21521 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش با آزمون هردو 20
21522 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21523 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21524 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
21539 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
21542 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون هردو 20
21543 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 20
21547 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 15
21548 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
21549 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
21559 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون هردو 7
21560 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون هردو 10
21561 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون هردو 10
21562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون هردو 6
21563 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون هردو 10
21564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون هردو 10
21565 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 10
21566 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون هردو 5
21571 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون هردو 15
21572 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون هردو 10
21573 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 15
21574 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون هردو 15
21577 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون هردو 3
21578 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش با آزمون هردو 3
21584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21586 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون هردو 15
21587 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون هردو 20
21589 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
21592 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 10
21593 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی با آزمون هردو 10
21599 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 10
21600 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون هردو 20
21606 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون هردو 5
21607 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 10
21608 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون هردو 10
21611 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 5
21615 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21616 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون هردو 35
21618 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون هردو 15
21620 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی با آزمون هردو 35
21628 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21629 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون هردو 10
21630 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون هردو 15
21632 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون هردو 5
21646 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 5
21647 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 8
21648 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 5
21649 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون هردو 10
21650 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون هردو 5
21651 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون هردو 5
21652 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 5
21653 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 5
21654 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 6
21655 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون هردو 5
21656 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 8
21657 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 8
21658 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 5
21662 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی با آزمون هردو 6
21663 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 7
21664 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون هردو 7
27617 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی پارچه با آزمون زن 30
27619 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس با آزمون زن 30