دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12841 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان
12842 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی با آزمون هردو 5 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21918 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21919 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی هنرهای تجسمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنرهای صناعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100