دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1- اين دانشگاه به دليل تكميل ظرفيت خوابگاه هاي موجود، مطلقا تعهدي در قبال ارائه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 2- نشاني: بروجرد، كيلومتر 3 جاده بروجرد - خرم آباد. صندوق پستي: 176 تلفن 42468223 نمابر: 42468320-066
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک با آزمون هردو 70
10003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون هردو 68
10004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 66
10005 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10006 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 48
10007 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 68
22551 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک با آزمون هردو 20
10009 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون هردو 18
10010 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 18
10011 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 18
10012 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 6
10013 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 18
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
10014 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12779 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد