دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه حكيم سبزواري به داوطلبين حائز رتبه 1 تا 99 (زير 100 ) در تمامي گروه هاي آزمايشي كه يكي از رشته هاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند، در صورت پذيرفته شدن، ماهانه مبلغ 5000000 ریال حداکثر تا 2 سال پرداخت خواهد نمود. 2) اين دانشگاه در ارائه خوابگاه دولتي محدوديت دارد. داوطلبان گرامي به اين موضوع توجه جدي نمايند 3) داوطلبان جهت دسترسي به اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. 4) نشاني: سبزوار، توحيدشهر تلفن: 4410581-0571
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10353 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 48
10354 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 112
10355 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 64
10356 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 42
10357 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
10358 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 25
10359 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10360 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 42
10361 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 42
22666 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 4
22667 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 10
10362 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 12
10363 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 28
10364 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 16
10365 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 8
10366 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10367 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 5
10368 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10369 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 8
10370 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 8
22668 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 1
22669 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
10371 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10372 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10373 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10374 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27134 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -