دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
الف) شرايط عمومي: 1) معتقد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2) متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران. 3) ملتزم به رعايت كامل ضوابط پوشش (حجاب كامل اسلامي براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران ) و ش ئون اخلاقي و اسلامي در محيط دانشگاه . *تذكرمهم: به منظور حفظ سلامت علمي، اخلاقي و معنوي محيط دانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي، به ويژه در حوزه حجاب و عفاف، به طور كامل اجرا مي شود . بديهي است در صورت عدم احراز شرايط لازم پذيرفت هشدگان، از آنان در اين دانشگاه ثبت نام به عمل نخواهد آمد. ب) شرايط اختصاصي: 1) با عنايت به مصوبات دانشگاه به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي پذيرفته شدگان دانشگاه علم و فرهنگ كه تأثير به سزايي در اشتغال آتي و يا ادامه تحصيل آنان دارد، كليه پذيرفت ه شدگان در طي دوران تحصيل علاوه بر واحدهاي مصوب رشته، مي توانند در دوره هاي واحدهاي توانمندسازي شركت نمايند.. اين دوره ها شامل دو واحد زبان انگليسي (براساس آزمون تعيين سطح در هر نيمسال تحصيل)، دو واحد كارآفريني، دو واحد مديريت خانواده و آشنايي با حداقل دو نرم افزار كاربردي و مرتبط با رشته تحصيلي مي باشد. بديهي است در پايان دوره مدرك معتبر از سوي دانشگاه علم و فرهنگ صادر خواهد شد. 2) داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه 1: در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از 50 و در ساير گروه هاي آموزشي با رتبه كمتر از 300 كه دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان، همچنين داوطلبان گروه آموزشي هنر داراي رتبه 51 تا 200  و در ساير  گروه هاي آموزشي با رتبه 300 تا 700  از 50 درصد تخفيف شهريه ثابت در طول مدت تحصيل بهره مند مي شوند. 3) بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفت. 4) دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيلات صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج، وا مهاي عادي، ضروري و اضطراري ) در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شد . 5) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. 6) دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، علاقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكد هها، پژوهشگا هها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي مرتبط بوده و پس از فراغت از تحصيل جهت همكاري با مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود. 7) اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد نشاني: تهران، بلوار شهيداشرفي اصفهاني، نرسيده به بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد عربشاهي(پارك)، خيابان بهار. صندوق پستي: 13145871 5-44238171-021 نشاني دانشكده هنر و معماري: شهرك غرب، بلوار شهيد دادمان، خيابان درختي، خيابان شهيد ثقفي(گلستان يكم)، پلاك 20 .تلفن: 9-22350808-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17434 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 60
17435 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 60
17436 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی ایمنی با آزمون هردو 60
17437 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 60
17438 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17439 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17440 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
17441 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 60
17442 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
25705 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 6
25706 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 6
25707 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 6
25708 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25709 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
25710 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری با آزمون هردو 6
17443 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و سنجش آموزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60