دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) رعايت شئون اخلاقي و اسلامي و مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسلامي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش ها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است. 2) دانشگاه براي پذيرفته شدگان (اعم از برادارن و خواهران) با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه خودگردان (با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو) را دارد. 3- نشاني: قم، ميدان مفيد. تلفن 8 خط 32925761-025
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25747 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5