دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه ولایت - ایرانشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشاني: استان سيستان و بلوچستان، شهرستان ايرانشهر، كيلومتر 4 جاده بمپور. تلفن:3314163 تلفكس:3312289-0547
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11327 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 35
11328 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 35
11329 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
11330 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
11331 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن با آزمون هردو 35
11332 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
23021 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 4
23022 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
23023 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 4
23024 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 4
11333 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 15
11334 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
11335 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11336 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
11337 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 15
23025 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 2
23026 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
23027 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
23028 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 2
11338 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11339 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11340 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11341 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11342 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11343 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11344 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15