دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
 اردستان،ابتدای جاده نایین، صندوق پستی 111 ایمیل: ardestan.pnu@ar.isfpnu.ac.ir تلفن های تماس: 7-03154230481 نـمـابــر(فکس): 03154243088 نمابر آموزش: 03154230489 کد پستی: 98951-83818 پیامک: 300064301254
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5