دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
خوزستان- شوش- شهرک دانیال- شماره تماس 06142871532 اصفهان - تيران - روبروي دادگستري - پلاک 12 کد پستی : 8531953143 صندوق پستي : 184/85315 پست الکترونیکی : info@tr.isfpnu.ac.ir تلفنهاي تماس : قسمت اداری :42225592 - 031 اداره آموزش : 42225593 دورنگار : 42225522
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5