دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
اصفهان - شهرستان لنجان - شهر زاینده رود - صندوق پستی 347-84715 آموزش 03152666660 اداری -مالی 03342666779 zayandehrood_pnu@yahoo.com
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5