دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
23501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5