دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ساختمان اداری دانشگاه واقع در هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای کد پستی:3361653136   تلفن 44240513نمابر 02644240522 ساختمان آموزشی دانشگاه واقع در شهرجدید هشتگرد فاز5  تلفن و نمابر 02644275009
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50