دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
تهران،حکیمیه،خیابان سازمان آب،خیابان 15متری شیرازی،پلاک 3- کد پستی: 1659639884 -شماره تماس گویا: 77318581 تعداد(30) خط می باشد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 50
23802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 4
23803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
18862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20