دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5