دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه پیام نور اسفراین   1) نام مرکز یا واحد: اسفراین 2) استان/ شهر/ شهرستان: خراسان شمالی- اسفراین 3) تلفن تماس: 11-7236513-0572 4) آدرس پست الکترونیک: PAYAMEHOKY@YAHOO.COM 5) آدرس سایت اینترنتی: www.pnu.ac.ir 6) تاریخچه‏ ی مختصر: ی تحصيلي و تعداد ۲۳۵۰ دانشجو مشغول به تحصيل میباشند. 7) نام دانشکده: - 8) رشته‏ های تحصیلی: زبان و ادبيات فارسی، علوم اجتماعی، مديريت بازرگانی، مديريت صنعتی، جغرافيای انسانی، روانشناسی عمومی، رياضی محض، علوم کامپيوتر، حسابداری، اقتصاد نظری 9) تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه ‏ی علمی و نوع حضور (تمام‏ وقت/ پاره‏ وقت):  مربیاستادیاردانشیاراستاد تمام‏ وقت3--- پاره‏ وقت---- جمع3---   10) تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی  1382138313841385 کاردانی---7 کارشناسی934119215532350 کارشناسی ارشد---- دکتری---- 11) امکانات آموزشی (فضای آموزشی، آزمایشگاه، کتاب‏خانه، کارگاه و...):باشد. 12) امکانات رفاهی (خوابگاه، سالن ورزشی، سلف‏ سرویس، درمانگاه و...): ندارد 13) تسهیلات (وام، تخفیف شهریه و...): ارائه‏ی خدمات در قالب‏های زیر، اعطای وام ضروری، اعطای وام ازدواج، اعطای شهریه بر اساس سهمیه ی اعطایی از سوی معاونت دانشجویی 14) سایر اطلاعات که مورد نظر مؤسسه است    
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5