دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
19180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5