دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آباده- بلوار جمهوری اسلامی- دانگاه پیام نور- صندوق پستی 7391883649 تلفن 06744354 فاکس 06744354071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5