دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
شهرستان لارستان- شهر اوز- کیلومتر3 جاده شیراز 52514400 - کدپستی 7433113311
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5