دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20