دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5