دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5