دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان گلستان -شهرگرگان - کوی انجیراب - بعد از پل فتحه باغ ،جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گلستان نمابر:32436236-017 صندوق پستی:876-49175 پست الکترونیک:gorgan@pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی با آزمون هردو 5
19554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5