دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان گیلان-شهرستان رشت-خیابان سعدی-جنب اداره کل نوسازی مدارس-دانشگاه پیام نور استان گیلان info@gilan.pnu.ac.ir شماره تماس: 7236341-0131
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 5
25104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
25105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
25106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10