دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5