دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
يزد- مهريز- خيابان يادگار امام- دانشگاه پيام نور مركز مهريز تلفن: ، 32534300 ، 32534302، 32534241 ، 32534243 کد شهرستان 035 پیامک: 30005805229090 ارتباط با مسئولین: سامانه صبا لیست شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه پیام نور مرکز مهریز رایانامه: pnumehriz@yahoo.com
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5