دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5