دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5