دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11141 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن 50
22942 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن 8
22943 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی شیمی کاربردی با آزمون زن 16
11142 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11143 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11144 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11145 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11146 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی زن 80
11147 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 80