دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب100و50و25 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 2) به دانشجويان با شرايط لازم وام تعلق مي گيرد. 3) اين موسسه همكاري لازم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت. 4) به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي شود . 5) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران. 6) دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد . 7) به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و... رتبه هاي اول تاسوم كشوري، استاني يا شهرستاني را كسب نمايند به ترتيب100و50و25 درصد شهريه ثابت تخفيف داده میشود. 8) نشاني: ساري، بلوار فرح آباد، نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي، روبروي هنرستان فيروزيان. تلفن43-33033941-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17530 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17531 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17532 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25809 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25812 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مربیگری ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25814 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10