دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررات موسسه هر نيمسال تخفيف ويژ هاي داده مي شود. 2) براي ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 3) سرويس رفت و آمد از محل دانشگاه به تهران و كرج همه روزه فراهم مي باشد . 4) نشاني : قزوين، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه دانشگاه بي نالملل. تلفن: 10-3367701-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17930 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
26099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
26100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
26102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
26103 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مالی با آزمون هردو 6
26104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26107 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10