دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد. 2) براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد. 3) وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي تعلق مي گيرد. 4) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد. 5) امور دانشجويي موسسه مشاوره هاي لازم را به خانواد ه هاي محترم دانشجويان متقاضي مسكن استيجاري در سطح شهر خواهد داد. 6) نشاني: مازندران، كيلومتر3 اتوبان قائمشهر ساري. تلفن:4-3245923و 4-3245933-0123
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100