دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) براي دانشجويان برتر تا 100 % شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي شود. 2) امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد. 3) همكاري لازم با بنياد شهيد و امورايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس ضوابط و مقررات انجام مي گردد. 4) نشاني: كرمان، چهارراه جوپاري، شهرك خواجو، خيابان سما.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26512 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10