دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در شیمی معدنی در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16673 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16676 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16677 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16678 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16679 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16680 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16681 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16682 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16683 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16684 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16685 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16686 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16687 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 22
16688 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16689 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16690 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16691 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی اسدآباد همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16692 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16693 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16694 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16695 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16696 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16697 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16698 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16699 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16700 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16701 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16702 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16703 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16704 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16705 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16706 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
16707 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16708 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16709 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16710 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16711 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16712 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16713 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16714 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16715 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16716 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16717 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16718 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16719 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16720 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16721 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16722 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16723 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16724 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16725 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16726 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16727 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16728 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16729 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16730 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16731 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16733 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16734 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16735 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16737 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16738 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16739 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16740 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16741 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16742 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16743 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16744 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16745 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16746 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16747 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16748 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16749 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16750 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16751 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16752 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16753 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16754 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16755 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16756 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16757 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15