دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16428 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16429 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
16430 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16431 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16432 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16433 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
16434 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16435 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
16437 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16438 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
16439 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16440 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
16441 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16442 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16443 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16444 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16445 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
16446 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16447 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16448 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
16449 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
16450 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16451 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
16452 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16453 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
16454 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
16455 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16456 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16457 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
16458 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
16459 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16460 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16461 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16462 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
16463 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16464 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16570 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16571 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16572 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
16573 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16574 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16575 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16576 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16577 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16578 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16579 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16580 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16581 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16582 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16583 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16584 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16585 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16586 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16587 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16588 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16589 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16590 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16591 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16592 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16593 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16594 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16595 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16596 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16597 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16598 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16599 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16600 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 14
16601 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16602 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16603 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16604 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16605 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16606 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16607 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16608 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16609 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16610 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16611 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16612 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16613 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16616 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 1
16617 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
16619 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16620 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16622 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16719 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16720 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16721 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16722 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16723 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16724 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16725 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16726 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16727 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16728 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16729 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16730 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16731 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16733 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16734 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16735 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16737 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16738 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16739 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16740 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16741 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16742 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16743 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16744 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16745 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16746 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16747 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16824 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16825 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3
16826 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
16827 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16828 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7
16829 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16830 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16831 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16832 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16833 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 1
16834 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16835 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16836 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16837 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16838 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16839 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3
16840 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16841 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16842 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16843 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 9
16844 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16845 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16846 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16847 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16848 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16849 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16850 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16851 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16852 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16853 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 1
16854 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16855 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16856 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16857 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 1
16858 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16859 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16924 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16925 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16928 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16929 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16930 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16931 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16932 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16933 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16934 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده نانو فناوري
16935 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16937 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16938 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16973 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16974 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16975 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16976 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16977 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16978 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16979 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16980 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16981 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16982 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16983 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16984 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5