دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشاني ساختمان شماره يك: گرگان، خيابان ملاقاتي، جنب اتاق تعاون. تلفن: 10-32251606-017 نشاني ساختمان شماره دو: گرگان، خيابان آيت اله كاشاني، روبروي مركز تحقيقات كشاورزي. تلفن: 321377-017
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17390 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18