دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50