دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30