دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30