دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ساختمان اداری : خیابان استاد نجات الهی شمالی - نبش چهاراه سپند -پلاک 233 تلفن: 84224 کد پستی دانشگاه : 1598686613 ساختمان آموزشی : خیابان استاد نجات الهی شمالی - کوچه آبان تلفن : 84224000 مرکزخدمات مشاوره روانشناسی: خیابان استاد نجات الهی شمالی - نبش چهارراه سپند - پلاک 233 طبقه سوم ساختمان اداری
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق با آزمون هردو 50
19169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 50
23799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی با آزمون هردو 60
19170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60