دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دماوند، خیابان دانشگاه، جنب میدان بسیج - کد پستی: 3971189451 پست الکترونیکی دانشگاه: info@damavand.tpnu.ac.ir و damavandpnu@ymail.com کد دماوند : 021 ) 26- 76320421 22- 76328118
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حقوق با آزمون هردو 50
23838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی با آزمون هردو 60
23840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30