دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
پاکدشت ، میدان پارچین ، جاده اختصاصی پارچین ، روبروی شهرک سامان شهر تلفن های شهری (گویا) 16الی 36073014 - 021 آدرس پست الکترونیکی دانشگاه : info@pakdasht.tpnu.ac.ir کدپستی دانشگاه : 3391413889
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق با آزمون هردو 50
23815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
19197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30