دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
اهواز – کیانپارس خیابان میهن غربی -  فاز سوم – پلاک 112 – دانشگاه پیام نور استان خوزستان-تلفن تماس:    9-33365107-061 -فاکس: 33336339
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حقوق با آزمون هردو 50
24217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
24218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 30
24219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 30
24220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 60
24222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
24223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
24224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60