دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
خرمشهر بلوار بیت المقدس شماره تماس 0615354521 الی3 تلفکس 06153534520
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30