دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30