دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان حسابداری با آزمون هردو 30
19778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30