دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان حسابداری با آزمون هردو 30
19788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30